کراس لینک

کراس لینک ( اتصال عرضی ) پویان تِک

کراس لینک ( اتصال عرضی ) پویان تِک: در جراحی ستون فقرات، ایمپلنت کراس لینک وسیله ای است برای ایجاد ثبات و حفظ فاصله میان دو راد تیتانیوم و یا کروم کبالت استفاده میشود که معمولاً از تیتانیوم یا سایر مواد زیست سازگار ساخته می شوند . هدف از ایمپلنت کراس لینک جلوگیری از حرکت یا چرخش بیش از حد سیستم ثابت سازی ستون فقرات است که می تواند به کاهش خطر شکست ایمپلنت، تقویت همجوشی و بهبود ثبات کلی ستون فقرات کمک کند.

با اتصال میله ها به یکدیگر، یک ایمپلنت متقاطع می تواند نیروها را به طور یکنواخت در امتداد ستون فقرات توزیع کند و تنش روی میله ها و پیچ ها را کاهش دهد. .

انواع مختلفی از ایمپلنت های کراس لینک مورد استفاده در جراحی ستون فقرات وجود دارد که عبارتند از:

1. پیوند عرضی: این نوع اتصال عرضی دو میله را در یک طرف ستون فقرات به هم متصل می کند و ثبات جانبی را فراهم می کند و از حرکت پهلو به پهلو جلوگیری می کند.

2. پیوند عرضی عمودی: یک اتصال عرضی عمودی دو میله را در طرفین مخالف ستون فقرات به هم متصل می کند و ثبات قدامی-خلفی را فراهم می کند و از حرکات خم شدن یا اکستنشن جلوگیری می کند.

3. پیوند متقاطع افست: پیوند متقاطع افست برای اتصال دو میله در یک زاویه طراحی شده است که در مواردی که میله ها موازی نیستند، امکان پشتیبانی و پایداری بیشتر را فراهم می کند.

استفاده از ایمپلنت های کراس لینک در جراحی ستون فقرات می تواند به بهبود نتایج جراحی، کاهش خطر عوارض و افزایش موفقیت درازمدت عمل فیوژن کمک کند. جراحان ممکن است بر اساس ویژگی‌های خاص وضعیت بیمار، پیچیدگی جراحی و نتیجه مطلوب، از ایمپلنت‌های پیوند متقابل استفاده کنند. به طور کلی، ایمپلنت های کراس لینک نقش مهمی در افزایش ثبات و اثربخشی جراحی های فیوژن ستون فقرات دارند.