نات (مهره)

نات (مهره)پیچ های پدیکولار پویان تِک

نات (مهره)پیچ های پدیکولار پویان تِک: در جراحی ستون فقرات معمولاً از پیچ‌های پدیکولار و همراه با نات (مهره) و راد های تیتانیوم یا سایر ایمپلنت‌ها برای تثبیت شکستگی‌ها، اصلاح ناهنجاری‌ها یا تقویت همجوشی استخوان استفاده می‌شود. پیچ در استخوان وارد می شود و نات(مهره) روی پیچ محکم می شود تا ایمپلنت در جای خود محکم شود.